Δανειστική Βιβλιοθήκη 2012-13 Χειμάρας

1)Μανιαδάκη Σίλια, B junior 3 ‘Snow white and the seven dwarfs’ 12/12/12

2)Χριστολιάκου Ρόζα, B junior 3 ‘Hansel and Gretel’ 12/10/12

3)Τζιάκου Παναγιώτα, B junior 3 ‘Goldilocks and the 3 bears’ 12/10/12

4)Μουστάκης Δημήτρης, B junior 3 ‘Sinbad the sailor’ 12/10/12

5)Μήτα Ελένη, B1 ‘Dracula’ 12/10/12

6)Χριστολιάκου Ρόζα, B junior 3 ‘Super and Duper go for a walk’ 24/10/12

7)Λαχανιώτη Παναγιώτα, B junior 3 ‘Super and the princess’ 24/10/12

8)Μανιαδάκη Σίλια, B junior 3  ‘Pinocchio’ 26/10/12

9)Τζιάκου Παναγιώτα, B junior 3 ‘The 3 little pigs’ 9/11/12

10)Ζαννιδάκη Πέγκυ, B junior 3 ‘Snow white and the seven dwarfs’ 9/11/12

11)Μουστάκης Δημήτρης, B junior 3 ‘The lion and the mouse’ 16/11/12

12)Χριστολιάκου Ρόζα, B junior 3 ‘Aladdin and the lamp’ 23/11/12

13)Χριστολιάκου Ρόζα, B junior 3  ‘The lion and the mouse’ 30/11/12

14)Μουστάκης Δημήτρης, B junior 3 ‘Αladdin and the lamp’ 30/11/12

15)Χριστολιάκου Ρόζα, B junior 3 ‘Pinocchio’ 7/12/12

16)Σκόνδρας Χρήστος, A junior 3 ‘Merry Christmas’ 20/12/12

17)Σκανδαλής Δημήτρης, A junior 3 ‘The lion and the mouse’ 20/12/12

18)Αρματά Νίνα, A junior 3 ‘Snow white and the seven dwarfs’ 20/12/12

19)Στίγκα Χρυσούλα, A junior 3 ‘Super and Duper go for a walk’ 20/12/12

20)Σέχου Ηρακλής, A junior 3 ‘Robin Hood’ 20/12

21)Αντώνη Βασιλική, A junior 3 ‘The story of Santa Claus’ 20/12/12

22)Πετρόπουλος Παναγιώτης, A junior 3  ‘Super and Duper go for a walk’ 20/12/12

23)Γιωτόπουλος Θεόφιλος, A junior 3 ‘The shoemaker and his guest’ 8/1/13

24)Καπαρίδης Κων/νος, A junior 3 ‘New patches and a lemon’ 10/1/13

25)Μανιαδάκη Σίλια, B junior 3 ‘Sinbad the sailor’ 11/1/13

26)Τζιάκου Παναγιώτα, B junior 3 ‘Snow white and the seven dwarfs’ 11/1/13

27)Χριστολιάκου Ρόζα, B junior 3 ‘The 3 little pigs’ 11/1/13

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.