Μαθητικός διαγωνισμός για το περιβάλλον

Διαγωνισμό δημιουργίας παιγνιδιού με θέμα «Προστασία του Περιβάλλοντος», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές, διοργανώνουν η Microsoft Ελλάς και ο… Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Στόχος του διαγωνισμού είναι η εξοικείωση των νέων με βασικές προγραμματιστικές έννοιες, καθώς καλούνται να χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό εργαλείο ανάπτυξης εκπαιδευτικών παιχνιδιών Kodu, το οποίο διατίθεται δωρεάν και η χρήση του δεν απαιτεί προηγούμενη ενασχόληση με τον προγραμματισμό.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο του «e-Skills Week 2012», της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάδειξη της σημασίας των ψηφιακών δεξιοτήτων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η Microsoft είναι επίσημος υποστηρικτής του «e-Skills Week 2012», ενώ η διοργάνωση του διαγωνισμού εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία της εταιρείας «Συνεργάτες στη Μάθηση», η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο ΣΕΠΕ έχει οριστεί ως το εθνικό σημείο επαφής για το «e-Skills Week 2012» στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας το συντονισμό των σχετικών ενεργειών.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν, ατομικά ή σε ομάδες έως τριών ατόμων, μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου και της Α’ ή Β’ Λυκείου. Η συμμετοχή βοηθάει τους νέους να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και τις ικανότητές τους σε επίπεδο επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη τη δήλωση συμμετοχής, την οποία θα βρουν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://www.sepe.gr/gr/eSkillsKoduCompetition, μέχρι τις 4 Μαΐου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Mathisi@microsoft.com. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν το παιχνίδι που έχουν αναπτύξει με το εργαλείο Kodu, μέχρι τις 21 Μαΐου, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό Δημιουργίας Παιγνιδιού Kodu» ή να το αναρτήσουν μέσω του Skydrive και να στείλουν την υπερσύνδεση.

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα αξιολογηθούν από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2012 από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα είναι η συνάφεια του παιχνιδιού με το θέμα του διαγωνισμού, η δημιουργικότητα, η καινοτομία, να γίνεται εύκολα κατανοητός ο τρόπος του παιχνιδιού, καθώς και να διαθέτει τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη πίστα. Ο νικητής ή οι νικητές που θα λάβει/λάβουν το πρώτο βραβείο, θα κερδίσει/κερδίσουν από ένα Xbox 360 Kinect, το δεύτερο βραβείο από ένα σετ πληκτρολόγιο και ποντίκι Microsoft και το τρίτο βραβείο από ένα ποντίκι Microsoft

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.